Zbig Rybczynski
Zbigniew Boniek
Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Preisner