Xu Huang
Xu Sheng
Xu Shichang
Xu Shouhui
Xu Wei
Xu Xiangqian
Xuan Zang
Xuan Zang (fictional character)
Xuande Emperor of China
Xuanzang
Xucuru
XUL
Xumucane
Xunantunich
Xungen movement
Xuthus